The iSignager AdExpress for Frame je software za brzo i lako kreiranje reklamnog sadrzaja posvecen iSignager-300 i iSignager-Frame seriji. Ovaj program omogucava korisnicima ubacivanje sadrzaja u "picture/ video” i “banner” zonu. Savrsen je za korisnike koji zele da ustede vreme pri kreiranju reklame i u rekordnom roku postave svoj uredjaj u funkciju.

KARAKTERISTIKE:

♦ Software za ekspresno kreiranje reklamnih sadrzaja
♦ Predefinisani sabloni za dve razlicite zone prikaza
♦ Brojni efekti za prelazak izmedju slajdova
♦ Podrzava pozadinsku muziku ili audio podrsku
♦ Zastita pristupa podesavanjima uredjaja
♦ Web-base management interface
♦ Besplatan za iSignager-300 i iSignager-Frame seriju

 

iSignager AdDesign je naprednija aplikacija za izradu reklamnih sadrzaja. Za razliku od iSignager AdExpress For Frame, korisnik moze da prilagodi izgled ekrana za prikaz svojim potrebama bez ikakvih ogranicenja (ne postoji unapred definisani sablon vec korisnik moze definisati nove sablone prema svom nahodjenju)

KARAKTERISTIKE:

♦ Mogucnost definisanje vise razlicitih zona za prikaz sadrzaja
♦ Intuitivni "drag and drop" interface
♦ Podrzava pozadinsku sliku kao i audio sadrzaj
♦ Mogucnost upravljanja i kontrole vise displeja istovremeno
♦ 24-casovna programirana sekvenca emitovanja
♦ Zastita pristupa setovanjima uredjaja
♦ Besplatan uz iSignager-500A/510H i iSignager-LCD seriju

 

iSignager AdMinistrator V3.x je najnapredniji RISC-based software za izradu reklamnih sadrzaja i upravljanje uredjajima za reprodukciju kod kompleksnijih instalacija ili postojanja velikog broja uredjaja za digitalno reklamiranje. iSignager AdMinistrators V3.x software se najvise fokusira na upravljanje funkcijama celokupnog sistema za "digital signage" i u tom smislu znacajno unapredjuje kontrolu grupa uredjaja, izradu i distribuciju rasporeda emitovanja, izmenu sadraza koji se emituje na pojedinim punktovima i uvodi nove "value-added" funkcije za olaksanje rada korisnicima.

KARAKTERISTIKE:

♦ Mogucnost postavljanja vise zona za prikaz razlicitih sadrzaja
♦ Upravljanje uredjajima i grupama uredjaja
♦ "Upload" rasporeda i sekvenci za emitovanje
♦ Raspored sekvenci po uredjajima
♦ Definisanje rasporeda na nedeljnom, mesecnom ili godisnjem nivou
♦ "Breaking News" ili "Message Real-time Broadcasting"
♦ Zastita pristupa setovanjima uredjaja
♦ Logovanje akcija u CSV file
♦ Automatska sinhronizacija sa PC/ NTP serverom

 

Buditee sigurni da nema nikakavih problema u pronalazenju idealnog software-a za vase potrebe. IEI nudi iSignager AdMinistrator V4.x software za korisnike kojima je neophodno efikasno kreiranje sadrzaja, rasporeda, upravljanje uredjajima i kao i prenos sadrzaja na udaljene terminale. iSignager AdMinistrator V4.x je dostupan uz iSignager-AdMinistrator Box V4.x, i zajedno cine mocnu celinu koja ce sasvim sigurno zadovoljiti sve potrebe u ovoj oblasti svojim mocnim upravljackim funkcijama.

KARAKTERISTIKE:

Kreiranje reklamnog sadrzaja
♦ Neogranicen broj zona u okviru istog ekrana
♦ Intuitivni drag-and-drop interface
♦ Podrska za brojne multimedijalne formate ukljucujuci i flash, picture,video, html, text/ photo banner i audio
♦ Podrska za smestaj razlicitih formata u isti blok
♦ Mogucnost pregledavanja pripremljenog sadrzaja (preview)

Upravljanje uredjajima za reprodukciju
♦ Raspored Pre-schedule multiple sequences play
♦ Upravljanje neogranicenim brojem uredjaja u gupama
♦ "Breaking news" funkcija
♦ Izmena sadrzaja preko standardne racunarske mreze (LAN ili wireless LAN)
♦ Pamcenje akcija u CVSdatoteke za izradu izvestaja po zahtevu korisnika
♦ Objedinjena kontrola za RISC-based i x86-based plejere
♦ Automatska sinhronizacija vremena sa PC/NTP serverom